ნიკო ნიკოლაძე და რკინიგზა

ნიკო ნიკოლაძეს დიდი წვლილი მიუძღვის სამტრედიაში რკინიგზის გაყვანის საქმეში. ნიკო ნიკოლაძის მიერ არის ხმარებაში შემოღებული სიტყვა ლიანდაგი, რომელიც რკინგზის არაპირდაპირ თარგმანს წარმოადგენს.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *